Južné Rakytovské sedlo
Severné Rakytovské sedlo
Sedlo pod Čiernym Kameňom Tanösvény
Út a Veľký Šturecre
Sedlo Veľký Šturec
Východné Prašnické sedlo
Erdészház a Sucha dolinában (Száraz völgy)
Kráľova Studňa (Királykút) vendégház
Borišov turistaház
Vizesés a Teplé potokon (Meleg patak)
Previous Next
Page 1 of 1