Leśniczówka w „Suchej“ dolinie
Kościół

Farský kostol obetovania Pána

Aquapark GOTHAL
Cestou do Revúc
Cestou do Revúc
Vodopád v Zákľučnom
FC Hajabáčka
Malý Šturec
Sedlo Veľký Šturec
Ptasi ogródek

Bajkowy ptasi ogródek

Osada Prašnica
W drodze na Veľký Šturec
Kaplica w Hlinisku
Schronisko Limba
Previous Next
Page 1 of 1